inschrijven
info


InschrijvenInschrijvingen voor Hasselt (binnen LOP gebied)
 
Een kind geboren in 2017 kan je inschrijven vanaf 1 februari 2019.
Voor het schooljaar 2019-’20 gelden volgende afspraken:
 • De inschrijvingen voor dat schooljaar beginnen op 1 februari 2019 vanaf 8:30u.
 • De voorrangsgroepen
  • Broers/zussen en kinderen van personeel kunnen inschrijven van 1 februari 2019 t/m 15 februari 2019.
  • Indicator en niet-indicator leerlingen kunnen inschrijven van 11 maart 2019 t/m 22 maart 2019.
Vrije inschrijvingen vanaf 25 maart 2019

Tijdens schoolvakanties en weekends wordt er niet ingeschreven.

Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Carine Smeets (directeur) of op onderstaande link:
www.ond.vlaanderen.be


Hoe inschrijven?
Tijdens de inschrijvingsperiodes kun je inschrijven in de school gedurende de openingsuren van de school of op afspraak. Inschrijvingen gebeuren volgens tijdstip van aanmelding.
Bij de eerste inschrijving teken je de volgende documenten:
 • formulier met informatiegegevens
 • keuzeformulier godsdienst- zedenleer voor leerplichtige leerlingen
 • vragenlijst over de achtergrond van het kind (GOK)
 • verklaring van akkoord met het overhandigde schoolreglement en de afsprakennota 

Wat moet ik meebrengen?
Breng de SIS-kaart van je kind mee. Indien je kind geen SIS-kaart heeft volstaat één van deze documenten:
 • de identiteitskaart van het kind
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • de reispas voor vreemdelingen

Instapdata schooljaar 2019-2020
02-09-2019, 04-11-2019, 06-01-2020, 01-02-2020, 02-03-2020, 20-04-2020, 23-05-2020, 01-09-2020.

Voor elke instapdatum organiseert de school een openklasmoment. De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging hiervoor. 

Indicator en niet-indicatorleerlingen
Tijdens de eerste twee weken van de inschrijvingsperiode worden de leerlingen verdeeld in twee groepen: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren beantwoordt:
 • het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
 • de leerling verblijft buiten gezinsverband;
 • de ouders behoren tot de trekkende bevolking; de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.Inschrijvingen voor Zonhoven (buiten LOP gebied)
 
Een kind geboren in 2017 kan je inschrijven vanaf 1 februari 2019.
Voor het schooljaar 2019-’20 gelden volgende afspraken:
 • De inschrijvingen voor dat schooljaar beginnen op 1 februari 2019 vanaf 8:30u.
 • De voorrangsgroepen
  • Broers/zussen en kinderen van personeel kunnen inschrijven van 1 februari 2019 t/m 1 maart 2019.
Vrije inschrijvingen vanaf 11 maart 2019

Tijdens schoolvakanties en weekends wordt er niet ingeschreven.

Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Carine Smeets (directeur) of op onderstaande link:
www.ond.vlaanderen.be


Hoe inschrijven?
Tijdens de inschrijvingsperiodes kun je inschrijven in de school gedurende de openingsuren van de school of op afspraak. Inschrijvingen gebeuren volgens tijdstip van aanmelding.
Bij de eerste inschrijving teken je de volgende documenten:
 • formulier met informatiegegevens
 • keuzeformulier godsdienst- zedenleer voor leerplichtige leerlingen
 • vragenlijst over de achtergrond van het kind (GOK)
 • verklaring van akkoord met het overhandigde schoolreglement en de afsprakennota 

Wat moet ik meebrengen?
Breng de SIS-kaart van je kind mee. Indien je kind geen SIS-kaart heeft volstaat één van deze documenten:
 • de identiteitskaart van het kind
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • de reispas voor vreemdelingen

Instapdata schooljaar 2019-2020
02-09-2019, 04-11-2019, 06-01-2020, 01-02-2020, 02-03-2020, 20-04-2020, 23-05-2020, 01-09-2020.

Voor elke instapdatum organiseert de school een openklasmoment. De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging hiervoor. 
Vrije plaatsen voor schooljaar 2019-2020

De vrije plaatsen die nog beschikbaar zijn in de school, voor De Toverfluit Hasselt per voorrangsgroep, alsook voor De Toverfluit Zonhoven vind je hier op de website.


De Toverfluit Hasselt
    
  Geboortejaar 201721
  Geboortejaar 2016--
  Oudste kleuters--
  Eerste graad--
  Tweede graad--
  Derde graad--

De Toverfluit Zonhoven
  Geboortejaar 2017-
  Geboortejaar 2016-
  Geboortejaar 2015-
  Geboortejaar 2014-
  Eerste graad-
  Tweede graad-
  Vijfde leerjaar-Info over De Toverfluit


Maandag 14 januari 2019 om 20.00uur organiseren we een info-avond in Hasselt voor geïnteresseerde ouders.
Maandag 21 januari 2019 om 20.00uur organiseren we een info-avond in Zonhoven voor geïnteresseerde ouders.
Wil je meer informatie hieromtrent neem dan gerust contact op met ons.
Je kan ook steeds een afspraak maken met de directie.