Freinetschool
De ToverfluitNoteer alvast   

26 juni: Afscheidsfeest zesdejaars
 

JAAR DE TOVERFLUIT
Een terugblik op het ontstaan van De Toverfluit
 

Het Belang van Limburg: 27 mei 1997
Hasseltse Freinet-school opent deuren in najaar
HASSELT - Vanaf 1 september kunnen kleutertjes en scholieren tot het vierde studiejaar terecht in de vierde Limburgse 'Freinetschool' in de Hasseltse Banneuxwijk. 'De Toverfluit' is de tweede Freinet-school die in Limburg onder ARGO-begeleiding zal gaan werken. «Dat garandeert ruimere werkingsmiddelen,» aldus Kris Claes van de werkgroep Freinetscholen.
«We hebben in de Banneuxwijk de beschikking gekregen over een gebouw uit het ARGO-patrimonium. Aan de Alfons Jeurissenstraat, Waar nu het tweede-kansonderwijs nog actief is, krijgen we de heschikking over zowel de gebouwen als de ruime terreinen. Bedoeling is dat we vanaf 1 september starten met het kleuteronderwijs en de eerste twee graden van het lagere onderwijs. Vanaf het schooljaar '98-'99 komt de derde graad er ook bij. In de aanvangsfase rekenen we op minstens 50 studenten. Het was eigenlijk kiezen tussen Hasselt en Genk. Het is Hasselt geworden om een aantal praktische redenen, zoals gebouwen en personeelsleden. De nieuwe Freinetschool moest wel in Midden-Limburg gehuisvest zijn, gezien de grote behoefte.»
D.J.

Op 6 en 20 juni wanaf 20 uur organiseert de Freinetschool 'De Toverfluit' info-avonden voor geïnteresseerde ouders in de De Hazelaar, Merellaan in Hasselt.

 

De Weekkrant: 28 mei 1997
Freinetschool De Toverfluit
opent zijn deuren
De gebouwen aan de Merellaan (Banneuxwijk) zullen hiervoor gebruikt worden.

De Toverfluit is een Freinetschool die onderwijs verschaft naar de ideeën en volgens de technieken van Célestin Freinet, de grondlegger van dit methode-onderwijs. Medestichters te Hasselt zijn Monica Joris en Kris Claes.
Monica: «De Toverfluit is een basisschool, dus alle kinderen tussen 3 en 12 jaar zijn van harte welkom. We werken volgens de Freinetmethode. De voornaamste uitgangspunten voor dit onderwijs zijn: de ervaringen en belevingen van de kinderen vormen het vertrekpunt, waarna de leerkracht en de groep ervoor zorgen dat er zinvol gewerkt wordt. Elke dag begint met een praatronde, in dit kringgesprek mogen de kinderen hun zegje doen. Hun envaringen gedachten enz. worden dan gebruikt 'om de lessen uit te werken. Op het einde van de dag, in de afsluitronde, krijgt het kind de kans om aan andere kinderen te vertellen wat het vandaag gedaan, beleefd en gemaakt heeft. We zijn er namelijk van overtuigd dat kinderen graag leren als ze betrokken zijn met de leerstof.»
PROGRAMMATIESCHOOL

Kris: «Wat ons opviel was dat er op verschillende plaatsen in Limburg scholen waren die volgens deze methode werkten, doch niet in Hasselt zelf. We zijn dan naar het Argo (Algemene raad gemeenschapsonderwijs) gestapt en vroegen hun waar er hier mogelijkheden waren. Ze wezen ons de gebouwen aan de Merellaan aan. We vallen dus onder het gemeenschapsonderwijs wat ook inhoudt dat we om te starten 50 leerlingen moeten hebben om gesubsidieerd te kunnen worden. De start wordt dus gegeven als programmatieschool en verwacht wordt dat we over vier jaar een leerlingenbestand van 140 kinderen kunnen voorleggen, pas dan worden we een 'echte' school.

Deze criteria liggen wel aan de hoge kant, maar dit is te wijten aan de grote bevolkingsdichtheid van Hasselt.»

Monica: «Doordat we een ander soort onderwijs geven, vreemd van het bestaande uit de omgeving, willen we ons ook niet enkel beperken in de recrutering tot Hasselt maar staan we klaar voor kinderen uit gans Midden-Limburg.» Wie meer inlichringen wil over deze gemeenschaps- en methodeschool kan terecht op tel.nrs 011/00.00.00 en 011/00.00.00.

 

Het Volk: 10 juni 1997
Hasseltse is concurent
voor Alkense Freinetschool
HASSELT - De Alkense Freinetschool krijgt een geduchte concurrrent in de Hasseltse Banneuxwijk. Daar wordt op 1 september gestart met gelijkaardig onderwijs voor de kleuterklassen en de eerste vier klassen lager onderwijs. De Toverfluit zoals deze Freinetschool in de Alfons - Jeurissenstraat (nummer 46) heet, start met minstens vijftig leerlingen.
Een achttal personen voelden zodanige sympathieen voor het ervaringsgericht methodeonderwijs, waarmee Célestin Freinet in de eerste helft van deze eeuw al voor een kleine revolutie zorgde in het verstarde kleuter- en lager onderwijs, dat ze een werkgroep oprichtten die dat in de Banneuxwijk moest doorvoeren. Bij de leden van de werkgroep waren niet enkel onderwijzend personeel of ouders met kinderen, maar ook andere enthousiastelingen.
Omdat een project in eigen beheer te duur zou uitkomen, vooral voor de ouders die hun kinderen naar een Freinetschool sturen, besloten ze te gaan aankloppen bij de Algemene Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO). Daar kregen ze - tot hun eigen verwondering - direct gehoor. De Banneuxwijk kent voor dit niveau dan ook enkel katholieke scholen.
Met ARGO werd overeengekomen dat De Toverfluit de gebouwen kan gebruiken in de Alfons Jeurissenstraat, waar ook het Tweede Kans Onderwijs zit. Daar zou wel bijgebouwd worden.

Info-avonden
De initiatiefnemers zijn al volop bezig met het organiseren van informatieavonden, die druk worden bijgewoond. Daarop worden de voordelen van het Freinetonderwijs overvloedig toegelicht. Gewezen wordt op de democratische basisidee en de ervaringsgerichte aanpak, waarbij elke dag weer wordt uitgegaan van de eigen leefwereld van de kinderen en wat daarin gebeurt. Dat terwijl het volledige, wettelijk verplichte programma met inbegrip van de eindtermen, aan bod komt.
Als leden van de werkgroep ontkennen Kris Claes en Bart Haenraets niet dat in andere basisscholen vaak met dezelfde methoden gewerkt wordt, maar volgens hen gebeurt dat fragmentarischer.
Kris Claes: Als je geluk hebt pakt een onderwijzer het daar op dezelfde manier aan. Maar bij ons gebeurt dat systematisch en op een doorgedreven wijze. Ze lijken er vrij gerust in dat het streefdoel van minimum 50 leerlingen, die vereist zijn voor de
wettelijke erkenning dit jaar, behaald wordt. Maar de drie volgende jaren moet dat achtereenvolgens oplopen tot 80, 110 en 140. Intussen zullen het vijfde en zesde leerjaar ook wel uitgebouwd zijn en kan er een afwijking worden gevraagd, omdat de dichtstbij zijnde gemeenschapsschool zich in het centrum van Hasselt bevindt. De concurrentie met Alken mag volgens Claes en Haenraets niet overdreven worden. Ze zien een natuurlijke scheidingslijn, waarboven zij vooral recruteren.
Leerlingen uit Zonhoven, Houthalen en Genk, kunnen makkelijker naar De Toverfluit komen, die uit het zuiden naar Alken. Blijft Hasselt.
Bart Haenraets: Leerlingen die al langer naar Alken gaan blijven dat wellicht doen. Daar hebben ze ook al vijftien jaar ervaring terwijl wij het nog moeten bewijzen.
Claes: We hebben het met Alken uitgepraat en zien het zoals met cafe's. Als er in een straat één bijkomt, krijgen ze beiden meer volk.

 

Het Belang van Limburg: 1 september 1997
Hasseltse Freinet-school slaagt in ingangsexamen
HASSELT - De afgelopen dagen hebben leerkrachten, bestuurders, ouders en grootouders de laatste hand gelegd aan de nieuwe Freinetschool «De Toverfluit». Vandaag worden 53 kleuters en leerlingen verwacht in het schooltje in de Hasseltse Banneuxwijk. Vijftig leerlingen halen was de oorspronkelijke opgave die de initiatiefnemers opgelegd kregen van het ministerie van onderwijs. «In dat ingangsexamen zijn we, dus moeiteloos geslaagd,» zegt Kris Claes, drijvende kracht achter het Hasseltse project. «We hebben zelfs al tien toezeggingen voor kinderen die nu nog geen 2,5 jaar oud zijn, maar dit schooljaar nog die leeftijd bereiken. Zij komen in de loop van het jaar de groep vergroten.»
Organisatorisch is er de laatste weken nog heel wat kunst- en vliegwerk nodig geweest om de school in de Hasseltse Alfons Jeurissenstraat bedrijfsklaar te krijgen. «Heel wat ouders en 'grootouders zijn spontaan een handje komen toesteken. Zo hebben we al twee tuindagen achter de rug, waarbij we de omliggende terreinen grondig hebben opgepoetst. Momenteel wordt nog driftig geschilderd en worden buiten, aan de verschillende klaslokalen, paadjes gelegd richting speelplaats. We ontvangen de kinderen in de best mogelijke. omstandigheden, maar zelfs dan blijft er uiteraard nog heel wat werk.»
Mystiek,
Vandaag worden de leerlingen op de eerste schooldag alvast in een mystieke sfeer gedompeld. 's Namiddags kunnen de ouders kennismaken met 'de school in werking'. In de loop van september plant elk kind dan rond de school een boompje. «Zoals bij het geboortebos. Binnen twintig jaar kunnen ze dan met hun kinderen een boompje opzetten over hun nieuwe school,» besluit Claes.
D.J.
Voor meer info over de Freinetschool kunt u terecht op tel.: 011/00.00.00.
Iedereen steekt de handen uit de mouwen voor de nieuwe Freinet-school
die vandaag in Hasselt opent. (Foto: Jan VAN DER PERRE)